INSPIRACE DUŠE

,,Nejdříve hledej inspiraci v sobě a pak můžeš inspirovat ostatní..."
 

Kdo je Radim Gabrysz?

IMG_0839-480x480.jpg
 
Mohl by ses nám představit ?
 
Začnu klasicky. 54 let, ženatý, syn studuje na VŠ. Bydlím v pohraničí na vesnici, blízko řeky a rybníků. To jsi asi neměla na mysli. Tak jinak. Jsem tvůrčí typ, láká mne tvořit - na zahradě, s dřevem, s hlínou. Pro představu, navrhl jsem si dům a s pomocí projektanta, rodiny a kamarádů jej postavil. Díky půdním prostorům jsme dostavěli tvůrčí dílnu. Je to pro nás takový ateliér, kde je volná tvorba. Je zde keramická dílna, vybavení pro malování na látky, a pro tvorbu vitráže. Je zde prostor i pro relaxaci. Když jsme před 20 lety dům stavěli, tak jsem neměl ponětí co budu nyní dělat. Mnohdy něco děláme aniž by jsme věděli proč, jen uvnitř cítíme, že to máte udělat a na nic nečekat. A pak po 10 nebo i 20 letech to krásně zapadne do mozaiky. Pak si v duchu říkáme AHA, to je dobře, že jsem udělal to či ono. Totiž vnitřní vedení se musí poslouchat, protože naskytnuté situace-konstelace se již neopakují.
 
Krásně hraješ na tibetské mísy. Děláš s nimi meditace. Mohl by si nám popsat, jak mísy působí na lidskou duši?
 
Proces, který během koncertu probíhá je v režii vesmíru a otevřenosti posluchače. Já jsem jen prostředníkem. Jinak řečeno vypínám mysl a nechávám se vést. Vnitřní otázky typu, co, proč, jak, nechávám stranou. Tak by to mělo být i v životě. Nic neanalyzovat, nehodnotit, neposuzovat a když něco přijde na mysl, tak nereagovat, brát to tak, jak to je. Vše co k nám přichází je pro naše dobro, akorát my o tom ještě nevíme. Když jsme ve stavu bez myšlenek, tak se otevíráme vesmírné energii, která proudí do našeho éterického těla a při tomto procesu tělo relaxuje, odpočívá a dobíjí se, tak jako ve spánku. Při koncertech je to podobné. Někteří zpočátku začnou pociťovat bolesti, a to je stav, kdy se začnou uvolňovat energetické bloky. Pak přijde uvolnění. Na tyto možné projevy bolestí upozorňuji ještě před zahájením hraní. Mnoho účastníků na vibračních lázní mi pak potvrdilo, že pocítili bolest na “svých známých místech”, která pak odezněla a bylo jim fajn. Jen je třeba být bez myšlenek, bolestem nevěnovat pozornost, být jen pozorovatel svého těla a bolest odezní. Jedna paní se po koncertě vyjádřila, že se tak uvolnila a odpočinula, jak by byla týden u moře.
 
Jak to, že zvuk tibetských mís má na člověka takový blahodárný vliv?
 
Ve vesmíru je vše v pohybu, a kde je pohyb tam je život, a kde to stagnuje tam přichází smrt. A vše  kolem nás je projev energie. A energie to jsou vibrace. Vše ve vesmíru vibruje a co vibruje to má energii. Zvuk je energie. V bibli je napsáno “Na počátku bylo slovo” a to je přece zvuk. Každá buňka v našem těle vibruje. Také myšlenky, pocity, jakékoliv emoce jsou jemnohmotné vibrace, které vysíláme a přijímáme. Záleží na našich senzorech a naší citlivosti, jak přicházející vibrace vyhodnotíme a jak na ně zareagujeme. Mnohdy si to ani neuvědomujeme a nevědomky emoce potlačujeme, protože nás to tak naučili a přitom jsme vůči sobě necitliví. Když na situaci zareagujeme “správně” náš “úkol” je splněn a postupujeme do dalšího kola, když “špatně” tak nás čeká opakování. Asi se někteří diví proč to tak je. Velmi jednoduše řečeno, člověk má kolem sebe elektromagnetické biopole a vysílá do svého okolí specifické vibrace, kterými si přitahuje osoby (učitele) a situace, které nemusíme, ale je to pro naše dobro, abychom získali zkušenosti. Jak se říká “vrána k vráně sedá” a “všechno zlé je k něčemu dobré”. Nakonec zjistíme, že vše se děje v souladu s vesmírem. To jsem odbočil pro pochopení vibrací, tak zpátky k mísám. Když rozezníme jednu ladičku, tak druhá ladička o stejném tónu se sama rozezní. To je známý fakt. A na stejném principu funguje i naše tělo, protože každý orgán v těle, každá buňka má svou vibraci. Zvuk (vibrace) zpívajících mís s alikvótními tóny nám pomáhají vrátit naše buňky do původního stavu (do původních vibrací). Takový reset lidského těla.
 
A když hraješ na mísy, máš svůj styl ? Nebo je v něčem tvé vystoupení unikátní?
Jak se to vezme. Na zpívající mísy hraje dost lidí. Takže v tom unikátní nejsem. Ale unikátní to může být v tom, že se sejde určitá skupina lidí v jistém naladění a jen pro ně se rozezní mísy v pořadí a délce, ve které se už nikdy opakovat nebude, to už dopředu mohu potvrdit. Každé mé vystoupení je  intuitivní podle nacítění prostoru s posluchači a to už  je svým způsobem jedinečné a neopakovatelné. A každý dostane přesně to, pro co si přišel, mnohdy nevědomky.
 
Když se dovedeš nacítit, neobjevil jsi v sobě léčitelské schopnosti?
 
Bavme se jen o schopnostech. Objevování bych rozdělil na čtyři etapy, ale může jich být i více, zatím jsem ve čtvrté. První je, kdy jsem jako dítě vnímal pocity druhých, tak jsem je považoval za své se vším všudy. Druhá etapa je, že jsem se učil rozlišovat mezi svými pocity a pocity druhých. V třetí etapě jsem se naučil nereagovat na pocity druhých, jen jsem je vnímal, aniž by na ně reagovalo mé tělo (například stažený žaludek). Ve čtvrté etapě se učím otevřeně reagovat na vnímané pocity avšak bez emocí, řekl bych být tím pomyslným zrcadlem, ale ne kritikem.  Tuším , že touto etapou to ještě nekončí, avšak co přijde, to nechám tomu Nejvyššímu. Co se týče léčení, tak jsem jen jako zprostředkovatel, kdy navodím tu správnou atmosféru. Na koncertech i na masážích říkám, že tělo je schopno se samo vyléčit, pokud mu to dovolíme. To znamená neanalyzovat, nevyhodnocovat, prostě vypnout mysl a začít si užívat život takový jaký je, tady a teď. Když nemyslíme a jsme hodně uvolnění, tak se otevíráme pro “natankování” kosmické energii.
 
Čím tě uchvátily tibetské mísy?
 
Svoji čistotou. Rezonují podle našeho naladění, stavu mysli a těla. Uvedou tě do stavu hluboké relaxace. Nedají se oklamat. Naučí nás být v přítomnosti, když mysl někam uteče, tak se mísa hned projeví. Mají harmonické alikvotní tóny. Také bych mohl říci, když dva dělají totéž (hrají na stejnou mísu), tak to není totéž. Zkusme však tibetské mísy nazývat spíše jako zpívající mísy, protože mísy nepocházejí jenom z Tibetu. A domnívám se, že koupit v dnešní době zpívající mísu, pocházející přímo z Tibetu, je už vzácností.
 
Byl jsi někdy v Tibetu?
 
V tomto životě jsem v Tibetu nebyl, ale mnohdy mám pocit jako bych už v těch oblastech byl. Mnohé věci považuji za samozřejmost, jako zpěv, mandaly, mísy, že se nad tím nepozastavuji.
 
Byla jsem u Tebe na masáži tibetskými mísami a bylo to úžasné. Kdo Tě to naučil?
 
Učíme se celý život, mísy jsem rozezněl bez “nějakého” učení. Avšak rozeznít mísu je jedna věc, ta druhá je o citlivosti, jemnosti, o vnímání zvuku, vibrací, o stavu mysli. Při práci se zpívajícími  mísami jsem měl vnitřní nutkání jít do hloubky, protože jsem cítil, že to není jenom o ťukání a tření, abych z mísy dostal ladný zvuk. Proto jsem oslovil zvukovou dílnu Františka Horvátha, který získal znalosti o zpívajících mísách v Institutu tibetské masáže v indickém městě Dharamsala. Jeho učitelem byl léčitel Dalajlámy a mistr zvuku Dr. Lobsang Dhondup Tsang.
 
Mohl by jsi popsat jak taková masáž probíhá a co se děje s tělem při této masáži?
 
Zvuková masáž se provádí v leže. Na jednotlivá místa oblečeného těla pokládám zpívající mísu, kterou rozvibruji na 3 a více minut, délka je odvislá od toho jak mísa reaguje. Vibrace mísy vyvolá rezonanci shodnou s rezonancí buněk. Zvuk rozeznělé mísy přiložené na tělo, je tělesnými tekutinami přenášen do celého těla. Zvukové vlny se tělem šíří, jako soustředné vlny po hladině vyvolané hozením kamene do vody ve stále větších kruzích. Čistí se tak krev, lymfa, masírují svaly, orgány a dokonce i kosti. Zároveň se navozuje hluboká relaxace a orgány se harmonizují a energetizují. Vibrace zpívajících mís jsou dostatečně klidné na to, aby ztišili nervový systém a zároveň dostatečně silné, aby pronikly hluboko do těla a prostoupily i kostmi. Vibrace proniknou až do míst, kam bychom se s rukou a prsty nikdy nedostali a navozují tak léčení, které by jsme jinou cestou jen velice těžce dosáhli. Pro zajímavost tatáž mísa pokládána na různé části těla, se nechová stejně. A tady je zpívající mísa velkým učitelem.
 
Popsal jsi co se děje s tělem klienta. A co děje u tebe? Jak na tebe působí pozitivní vibrace mís?
 
Při práci se zpívajícími mísami získávám zkušenosti. Stále se učím “naslouchat” a není to jen o zvuku. Tím mám na mysli rozeznávat jemné vibrace a jejich dekódování. Samozřejmě při “koncertu” jsem pln energie, protože jsem nad mísami přímo u zdroje. A vím, že nemohu hrát cca 3 hodiny před spánkem, protože nejde usnout, a na to upozorňuji i organizátory. Ještě ke zmíněným pozitivním vibracím. To je v dnešní době zažitý populární trend, bohužel pro mnohé je to jen formulace. Vesmír včetně přírody nás učí harmonii. To znamená ani pozitivní ani negativní. Je třeba si uvědomit, pokud jsem aktivní pouze v tzv. pozitivních vibracích, tak se vychyluji z rovnováhy a tím vytvářím prostor pro negativní vibrace.
 
Vím o Tobě, že rád fotografuješ a vystavuješ své fotografie. Teď je to bohužel omezené, ale přesto všechno můžeme Tvé fotografie někde vidět?
 
Fotografie lze shlédnout na nových webových stránkách www.gabryszphoto.com a na FB (https://www.facebook.com/gabryszphoto/). Pro ty, kteří by se chtěli podívat na vytištěné fotografie, tak je můžou shlédnout v kulturním domě v Petrovicích u Karviné a také mám desítky kusů doma.
 
Připravuješ něco nového? Zbývá Ti čas na další koníčky?
 
V tomto zimním období mám více času na studium. Koupil jsem knihu o léčení s tibetskými mísami, která je v angličtině. Tak překládám text a poznatky z knihy postupně aplikuji na sobě. Až získám zkušenosti tak je nabídnu i veřejnosti. Současně jsem objevil kouzlo siderického kyvadla. Tak se navzájem seznamujeme. K tomuto tématu je také spousta literatury. Ale jak všichni víme, teorie je jen teorie, důležitá je praxe.
K tomu studuji život včel a vše co k tomu patří, protože jsem se letos rozhodl pořídit pár včelstev. Takže plány jsou a pokud zbude čas nebo spíše když mne chytí tvořivá múza, tak zajdu do přírody a pořídím pár fotografií, nebo zajdu do keramické dílny a začnu tvořit. Pár představ mi leží už delší dobu v hlavě, tak jen přiložit ruce k dílu. Avšak vše je třeba brát s rezervou, protože když člověk plánuje, tak Bůh se směje.
 
Co je pro Tebe na cestě životem největší inspirací?
 
Příroda je pro mne učitelem a současně i léčitelem. V přírodě objevuji sám sebe, hlouběji a hlouběji. Vše co potřebujeme pro sebe, najdeme v přírodě, resp. v sobě, příroda je naším zprostředkovatelem, naším utěšovatelem, zde můžeme najít pravdu.
 
 
Děkuji za rozhovor.


13.02.2021 11:36:38
m.timkova

O stránce

INSPIRACE DUŠE..

Slovo inspirace pochází z prastarého indoevropského slova označujícího dech a je také spojeno s latinským spiritus, znamenajícího také duch. Inspirace je jednoduše postupné vypouštění našeho vnitřního dechu, touhy být kreativní a projevit se navenek. Je to projevení našeho vnitřního světa ven, díky inspiraci jsme vtahováni do ještě hlubších vnitřních prožitků a světů, které si ani neumíme představit. Pokud i tebe inspiruje tvá duše k vytvoření nějakého příběhu, článku, tvorby a chtěl by ses podělit, napiš nám na inspiraceduse@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one