INSPIRACE DUŠE

,,Nejdříve hledej inspiraci v sobě a pak můžeš inspirovat ostatní..."
 

Kdo je Marek Szweda ?

129163227_3801750746536819_2075476490784895434_o-e1608128332872-1024x683.jpg
1. Mohl byste se nám představit?

Představit se v několika větách je nereálné. To přece víme všichni, že není moudré tvořit si o někom obraz dle pár zapsaných informací, které však nevypovídají o ničem, co bylo by v tomto životě skutečně důležité. Avšak, abych Vám přece jen odpověděl, jmenuji se Marek Szweda a v krátkosti – jsem šťastným člověkem, což vypovídá za vše. :)

2. Zajímáte se o osobní rozvoj, jaká je vaše filosofie?

Otázkou je, co kdo vnímá pod tímto označením „osobního rozvoje“. Já beru celý život, jakožto souhru všech vědomí tvořící naši společnou prožívanou realitu, kde každý z nás má právo a z toho vyplývající zodpovědnost tvořit svět k obrazu svému. Pak už je to na každém, zda život připodobňuje neustále se rozvíjejícímu se společenství, kterému přispívá svou vlastní jiskrou Jsoucna, nebo přebírá obrazy od ostatních a jsou jen nevědomými spolutvůrci těchto obrazů.
Během mé cesty poznání dospěl jsem do bodu, kdy jsem zkrátka ve stavu „Harmonie“, kdy naslouchám své hlubší moudrosti a tvořím v souladu sám se sebou, aniž bych byl nějakým způsobem zatížen vlivy svého okolí, či kulturními a náboženskými dogmaty. Tedy v souhrnu – buďme lidmi a prožijeme plnohodnotný život jako lidé. Zde si však každý musí položit otázku, co znamená býti člověkem.

3. Jak Vás napadlo, že napíšete knihy o duchovním rozvoji?

Na začátku cesty k uvědomění si skutečnosti mi do života přišlo mnoho zvláštních událostí a mnoha lidem v mém blízkém okolí otevřely se nevídané schopnosti. Já byl tohoto procesu součástí, kdy se mi otevřela schopnost channelingu – tedy spojení s duchovními bytostmi – konkrétně mým nejbližším – Torukou. Tehdy začínal jsem skrze onu přicházející moudrost nahlížet na život ze zcela odlišných pohledů, než které jsem doposud během svého života bral v úvahu a postupně začali se mnou komunikovat také další duchovní Mistři, kteří mají zase odlišné pohledy, nežli onen Mistr Toruka.
A tak jsem jednu dobu chtěl od nich zprostředkovat určitý „návod“, jak dosáhnout duchovní moudrosti, či dosáhnout mistrovství v tomto životě jakožto člověk využívající svůj nejvyšší potenciál. A aniž bych to plánoval, oni mistři začali sepisovat texty, které v průběhu zápisu nabíraly podobu knih, abych tak obohatil nejen sám sebe, ale všechny, kdož této moudrosti otevřeni jsou.
A tak začal jsem sepisovat texty skrze onen channeling, kdy zkrátka nepřemýšlíte nad ničím, jen jste otevřeni určité informační úrovni a necháváte skrze své vědomí zapsat moudrost, která v oné meditaci, kterou nazývám „kreativní Buddha“, přichází. Sám tyto texty neustále studuji a objevuji skrze životní zkušenosti další a další úrovně, které v onom textu jsou obsažené. Není to v žádném případě tak, že si to stačí jednou přečíst a domnívat se, že již víte, o čem tato kniha je. :)
PS: Původně jsem byl skutečně paličák a myslel jsem si, že již všechno chápu. Vystřízlivění vždy přijde nečekaně a vždy rozbije onu bublinu, kterou si vytvoříme, abychom pochopili, co onen život ve skutečnosti jest. :))

4. Jak vnímáte současnou transformaci lidstva?

Odjakživa největší pokrok byl spojen s největší krizí. Ať už se jedná o technologickou krizi, ekonomickou krizi, zdravotní krizi, či krizi enviromentální. Vždy, jakmile je člověk oproštěn od stávajícího života a hodnot, které přijal za neměnné, vždy získává určitý nadhled na onen život. Získává novou perspektivu a s tím tvoří se realita zcela nová založena na těchto hodnotách, které jsou v daném čase a prostoru stanoveny jako ony klíčové pro transformaci. A právě tohle se v tomto desetiletí bude odehrávat. Transformace starého v nové. Nefunkčního ve funkční. Duchovního ve světské a světského v duchovní. A tak se vyrovná ona disbalance, která oddělovala člověka od života.

5. Máte nějaký duchovní zážitek, o který byste se s námi mohl podělit?
Nerozděloval bych zde duchovní a světský zážitek. Obojí propojeno jest v jedno. Kdo může rozdělovat, co je duchovní a co je světské? :) Zajisté chápete, kam tímto mířím. Ale samozřejmě. Prožil jsem mnoho duchovních zkušeností, ať už přímo já osobně, nebo jsem byl svědkem mnoha „zázraků“ ať už se jedná o léčení, ať už se jedná o projevy duchovního života, působení na energetický systém člověka jiným člověkem, spatřit astrální projekce, nebo třeba dosažení určitých stavů vědomí, kdy je člověk doslova nad vším a jen JE. Klid je nejvyšším darem pro nás všechny, jen si jej musíme sami dopřát. Jak řekl nedávno můj otec: „Kde je klid, tam je Bůh.“

6. Věnujete se bojovému umění, co Vám to přináší?

Radost. Někdy je to sice dřina, někdy je to zase o rozjímání a někdy je to o předávání svých zkušeností dalším generacím – dětem, které mají touhu také kultivovat sebe sama cestou bojových umění. Je to neustálá cesta sebe-rozvoje a sebe-poznání, neboť jak můžeme poznat limity nejen svého těla, nebudeme-li v reálném světě prožívat určité zkušenosti, které nám říkají, co je realita a co ne? Zkušenost je základem našeho života zde. Proto ten, kdo nemá zkušenost, nemůže pochopit onen aspekt života, neboť nelze chápat, co stojí mimo naši prožívanou realitu.

7. Připravujete něco nového? Např. kurzy ON-LINE?

Aktuálně od ledna mám takový „duchovní time-out“, jak bych řekl, takový zasloužený odpočinek po dopsání základní filosofické trilogie, kterou jsem sepisoval v posledních 3 letech. Takže se aktuálně věnuji zejména kultivaci zahrady, kde tvoříme společně s mým otcem takové zázemí pro meditace, dialogy s lidmi, kteří mají zájem měnit své životy k radostnějšímu bytí či se vzájemně obohatit o své zkušenosti a také bezesporu pro cvičení a kultivaci sebe sama. :)
Ale ptáte se konkrétně na kurzy on-line. To právě v průběhu léta začínáme vytvářet výukovou platformu, kde se lidé budou moci naučit nejen bojová umění, ale také fyzioterapie, jógu, relaxační techniky, masážní techniky, a mnoho dalšího. Bude to taková výuková platforma pro každého, kdo chce měnit svůj život, ať už v kterémkoliv ohledu. To zabere samozřejmě ještě spoustu času, než tento e-learning nabere finální podobu, ale do konce roku bych chtěl mít připravené alespoň některé základní kurzy. :)
8. Zbývá Vám čas na další koníčky?

Vše, co dělám, je mým koníčkem. ;) Když bereme něco jako povinnost, náš přístup a odezva života na onu činnost je v souladu s naším prožitkem. Proto je důležité nedělat věci, které u nás v danou chvíli vzbuzují určitou negativitu a vyčkat, nežli dosáhneme stavu uvědomění a nalezneme ve všech věcech ono pozitivní. Tím přispíváme životu tím nejryzejším z nás a je to vždy tak trošku výzva překonat určité stavy vědomí a transformovat je v přínosné pro náš život. To souvisí s určitým „mindsetem“ a přístupem k životu. Neříkám, že bychom měli milovat daně, účetnictví, či studování určitých zákonů či učiva ve škole a dalších povinností. To vůbec ne. Jen zkusme nahlížet na vše, co přichází nám do života, jako příležitost přispět sobě samým kultivovat svou vlastní osobnost skrze onen prožitek, který nám byl do života dán vnějším prostředím.

9. Co je pro Vás na cestě životem největší inspirací?

Život. :)

Děkuji za rozhovor. www.marekszweda.cz
10.06.2021 13:10:37
m.timkova

O stránce

INSPIRACE DUŠE..

Slovo inspirace pochází z prastarého indoevropského slova označujícího dech a je také spojeno s latinským spiritus, znamenajícího také duch. Inspirace je jednoduše postupné vypouštění našeho vnitřního dechu, touhy být kreativní a projevit se navenek. Je to projevení našeho vnitřního světa ven, díky inspiraci jsme vtahováni do ještě hlubších vnitřních prožitků a světů, které si ani neumíme představit. Pokud i tebe inspiruje tvá duše k vytvoření nějakého příběhu, článku, tvorby a chtěl by ses podělit, napiš nám na inspiraceduse@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one