INSPIRACE DUŠE

,,Nejdříve hledej inspiraci v sobě a pak můžeš inspirovat ostatní..."
 

Rozdělení planety Země

unsplash.com

unsplash.com

Rozdělení planety Země
Nyní dochází k rozkolu, kdy se nová planeta Země, jež se nachází na vyšší vibrační úrovni, odděluje od matrice 3D reality. Lidé se sami rozhodují, jakou Zemi si vyberou a kam budou směřovat. Nová Země se odděluje od nízko vibrující Země a připravuje se na novou úroveň bytí. Tento proces již pokročil velmi daleko a stále více lidí se ukotvuje na nové časové škále.

Pokud Vám nyní čas ubíhá rychleji, znamená to, že mnohá dramata současné doby se Vás „nestihnou“ dotknout a vy jen jako vzdálený pozorovatel sledujete současné události dnešního světa. Jsou to všechna příznaky toho, že jste se již ukotvili na velmi vysoké úrovni osobních vibrací.

Z pohledu 3D reality se člověk rozvíjí život za životem a podle zrání jeho duše se jeho vnitřní programy stávají více znatelné a postupně se odstraňují. Čím déle byla duše vtažena do boje pozemské 3D reality, tím je více pravděpodobnější, že se bude chtít probudit a vysvobodit se z tohoto vězení. Lidská duše přichází na Zem s vnitřní misí a s duševním plánem. Všechna Vaše životní rozhodnutí jsou ve Váš prospěch a mají Vás co nejblíže přivést k tomuto cíli. Každý člověk jde svou vlastní cestou a každá duše ví, co pro svou cestu potřebuje.

Ten, kdo chce vstoupit na novou Zemi, dozrál již na tuto změnu a má nevysvětlitelnou vnitřní touhu okusit život ve vyšších vibračních úrovních. Naopak lidé, kteří jsou omezení svými pěti smysly, žijí na úplně jiné úrovni vědomí než ti, jejichž vnímání vychází za hranice běžného vnímání světa. Každý člověk se narodil, aby se vyvíjel a přibližoval se ke Stvořiteli svým tempem, proto se nyní Země rozdělují. Je to rozkol, kdy se nová planeta Země, jež se nachází na vyšší vibrační úrovni, odděluje od matrice 3D reality. Tento proces se nyní realizuje a začíná všechno ovlivňovat. To je také důvod, proč se mnohé věci zdají být zvláštními a nereálnými.

Čas letí velmi rychle a nepostřehnutelně. Možná se Vám proto stává, že Vás mnozí lidé často nechápou. To, co se nyní děje, je veliká chvíle, na kterou jsme jako lidstvo velmi dlouho čekali. Bohužel ale existují také síly, jež chtějí zabránit tomuto posunu lidského vědomí. Vládci 3D reality dělají všechno možné, aby udrželi co nejvíce lidí pod svou mocí. Všechny různé programy utrpení mají za úkol udržet lidstvo ve strachu co nejdéle. Strach u lidí oslabuje jejich spojení s Božskou podstatou. Jejich úkolem je zamezit co nejvíce lidem přístup k jejich Božství. Oni vědí, že člověk, který je stále spojen s Božským světlem, je pro ně nedostupný a nemohou takového člověka ovlivnit.

To je také důvod, proč Vaše stále spojení se Zdrojem má velmi důležitý význam. Vy přesně víte, kam jdete a co Vás přivedlo na tuto Zemi. Jednejte odpovědně a nikdy neuděláte chybu. Jenom vy sami rozhodnete to, zda se dostanete na novou Zemi, nebo zda Vás čekají další strádání ve 3D realitě. Každý se rozhoduje sám za sebe. Je to veliká svoboda, která nám byla dána.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Tw5iNR59sG0&ab_channel=%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8F


27.01.2021 07:39:07
m.timkova

O stránce

INSPIRACE DUŠE..

Slovo inspirace pochází z prastarého indoevropského slova označujícího dech a je také spojeno s latinským spiritus, znamenajícího také duch. Inspirace je jednoduše postupné vypouštění našeho vnitřního dechu, touhy být kreativní a projevit se navenek. Je to projevení našeho vnitřního světa ven, díky inspiraci jsme vtahováni do ještě hlubších vnitřních prožitků a světů, které si ani neumíme představit. Pokud i tebe inspiruje tvá duše k vytvoření nějakého příběhu, článku, tvorby a chtěl by ses podělit, napiš nám na inspiraceduse@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one